ढोलका विधानसभा चुनाव 2022

प्रत्याशी कुल वोट
किरीटसिंह सरदारसंग डाभी
किरीटसिंह सरदारसंग डाभी
S/O सरदारसंग डाभी
13405 वोटों से जीते
भारतीय जनता पार्टीभारतीय जनता पार्टी
winer-cup
84773
अश्विनभाई कमसुभाई राठोड
अश्विनभाई कमसुभाई राठोड
S/O कमसुभाई राठोड
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसभारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
71368
जटुभा भुरुभा गोल
जटुभा भुरुभा गोल
S/O भुरुभाई गोल
आम आदमी पार्टीआम आदमी पार्टी
4632
ठाकोर अरविंदकुमार रणछोड़भाई
ठाकोर अरविंदकुमार रणछोड़भाई
S/O ठाकोर रणछोड़भाई
गरवी गुजरात पार्टीगरवी गुजरात पार्टी
2076
व्होरा सलीमभाई इस्माइलभाई
व्होरा सलीमभाई इस्माइलभाई
S/O व्होरा इस्माइलभाई
निर्दलीयनिर्दलीय
1273
विद्याबेन भाईलालभाई पांडव
विद्याबेन भाईलालभाई पांडव
S/O भाईलालभाई पांडव
बहुजन समाज पार्टीबहुजन समाज पार्टी
1229
व्होरा इकरामुदीनभाई बचुभाई
व्होरा इकरामुदीनभाई बचुभाई
S/O व्होरा बचुभाई
निर्दलीयनिर्दलीय
579
राठोड मनुभाई कानजीभाई
राठोड मनुभाई कानजीभाई
S/O राठोड कानजीभाई
निर्दलीयनिर्दलीय
378
राठोड हसमुखभाई कनुभाई
राठोड हसमुखभाई कनुभाई
S/O राठोड कनुभाई
निर्दलीयनिर्दलीय
376
परमार विजयकुमार वजुभाई
परमार विजयकुमार वजुभाई
S/O परमार वजुभाई
निर्दलीयनिर्दलीय
303
वाघेला रमणभाई कलजीभाई
वाघेला रमणभाई कलजीभाई
S/O वाघेला कलजीभाई
निर्दलीयनिर्दलीय
295
राठोड भरतभाई रावजीभाई
राठोड भरतभाई रावजीभाई
S/O राठोड रावजीभाई
निर्दलीयनिर्दलीय
234
पटेल योगेशकुमार नभुभाई
पटेल योगेशकुमार नभुभाई
S/O पटेल नभुभाई
निर्दलीयनिर्दलीय
196
जोगदिया विनोदभाई मावदास
जोगदिया विनोदभाई मावदास
S/O जोगदिया मावदास
प्रजा विजय पक्षप्रजा विजय पक्ष
155
जादव विजयकुमार गोविंदभाई
जादव विजयकुमार गोविंदभाई
S/O जादव गोविंदभाई
लोग पार्टीलोग पार्टी
139
Please wait loading

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER