ध्रांगधरा विधानसभा चुनाव 2022

प्रत्याशी कुल वोट
प्रकाशभाइ परसोतमभाइ वरमोरा
प्रकाशभाइ परसोतमभाइ वरमोरा
S/O परसोतमभाइ वरमोरा
32973 वोटों से जीते
भारतीय जनता पार्टीभारतीय जनता पार्टी
winer-cup
102844
गुंजारीया छत्रसिंह शंकरभाइ
गुंजारीया छत्रसिंह शंकरभाइ
S/O शंकरभाइ गुंजारीया
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसभारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
69871
वाघजीभाइ करशनभाइ कैला
वाघजीभाइ करशनभाइ कैला
S/O करशनभाइ कैला
आम आदमी पार्टीआम आदमी पार्टी
28127
सम्राट जयराज प्रभुभाइ
सम्राट जयराज प्रभुभाइ
S/O प्रभुभाइ
बहुजन समाज पार्टीबहुजन समाज पार्टी
1524
सुरेला लालजीभाइ खोडाभाइ
सुरेला लालजीभाइ खोडाभाइ
S/O सुरेला खोडाभाइ
निर्दलीयनिर्दलीय
1480
विजयकुमार दीलीपभाइ चावडा
विजयकुमार दीलीपभाइ चावडा
S/O दीलीपभाइ चावडा
निर्दलीयनिर्दलीय
667
परमार कानजीभाइ गोविंदभाइ
परमार कानजीभाइ गोविंदभाइ
S/O परमार गोविंदभाइ
निर्दलीयनिर्दलीय
631
मकवाणा शांतिलाल पमाभाइ
मकवाणा शांतिलाल पमाभाइ
S/O मकवाणा पमाभाइ
निर्दलीयनिर्दलीय
338
चौहाण जेरामभाइ गोविंदभाइ
चौहाण जेरामभाइ गोविंदभाइ
S/O चौहाण गोविंदभाइ
निर्दलीयनिर्दलीय
333
मकवाणा गोविंदभाइ लालाभाइ
मकवाणा गोविंदभाइ लालाभाइ
S/O लालाभाइ
निर्दलीयनिर्दलीय
316
मकवाणा उकाभाइ अमराभाइ
मकवाणा उकाभाइ अमराभाइ
S/O अमराभाइ
निर्दलीयनिर्दलीय
256
परमार राजुबेन रविन्द्रभाइ
परमार राजुबेन रविन्द्रभाइ
S/O रविन्द्रभाइ
निर्दलीयनिर्दलीय
194
बोबडा नाझीरहुसेन गुलाबभाइ
बोबडा नाझीरहुसेन गुलाबभाइ
S/O बोबडा गुलाबभाइ
निर्दलीयनिर्दलीय
186
Please wait loading

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER