शिरडी लोक सभा चुनाव 2019

प्रत्याशी कुल वोट
सदाशिव किसान लोखंडे
सदाशिव किसान लोखंडे
S/O
120195 वोटों से जीते
शिव सेनाशिव सेना
winer-cup
486820
कांबले भाऊसाहेब मल्हारी
कांबले भाऊसाहेब मल्हारी
S/O
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसभारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
366625
संजय लक्ष्मण सुखदान
संजय लक्ष्मण सुखदान
S/O
वनचत बहुजन अघादीवनचत बहुजन अघादी
63287
अभिभाषक। बंसी भाऊराव सतपुते
अभिभाषक। बंसी भाऊराव सतपुते
S/O
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीभारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
20300
प्रदीप सुनील सरोदे
प्रदीप सुनील सरोदे
S/O
निर्दलीयनिर्दलीय
12946
वकचर भूसाहेब जयराम
वकचर भूसाहेब जयराम
S/O
निर्दलीयनिर्दलीय
8225
वकचर भूसाहेब राजाराम
वकचर भूसाहेब राजाराम
S/O
निर्दलीयनिर्दलीय
8225
सुरेश एकनाथ जगधाने
सुरेश एकनाथ जगधाने
S/O
बहुजन समाज पार्टीबहुजन समाज पार्टी
6006
इनमे से कोई भी नहीं
इनमे से कोई भी नहीं
S/O
उपरोक्त में से कोई नहींउपरोक्त में से कोई नहीं
5394
अशोक अनाजी वाकच्योर
अशोक अनाजी वाकच्योर
S/O
निर्दलीयनिर्दलीय
3592
सुभाष दादा त्रिभुवन
सुभाष दादा त्रिभुवन
S/O
निर्दलीयनिर्दलीय
3100
बापू परजी रणधीर
बापू परजी रणधीर
S/O
निर्दलीयनिर्दलीय
2475
अशोक जगदीश जाधव
अशोक जगदीश जाधव
S/O
राष्ट्रीय मराठा पार्टीराष्ट्रीय मराठा पार्टी
1970
बोरगे शंकर हरिभाऊ
बोरगे शंकर हरिभाऊ
S/O
निर्दलीयनिर्दलीय
1930
विजय ज्ञानोबा घाटे
विजय ज्ञानोबा घाटे
S/O
रिपब्लिकन बहुजन सेनारिपब्लिकन बहुजन सेना
1820
किशोर लिंबाजी रोकडे
किशोर लिंबाजी रोकडे
S/O
निर्दलीयनिर्दलीय
1704
गणपत माचिंद्र मोर
गणपत माचिंद्र मोर
S/O
निर्दलीयनिर्दलीय
1692
सचिन सदाशिव गावंडे
सचिन सदाशिव गावंडे
S/O
निर्दलीयनिर्दलीय
1665
अभिभाषक। प्रकाश कचरू आहेर
अभिभाषक। प्रकाश कचरू आहेर
S/O
भारतीय राष्ट्रवादी सामंत पार्टीभारतीय राष्ट्रवादी सामंत पार्टी
1507
अभिभाषक। अमोलिक गोविंद बाबूराव
अभिभाषक। अमोलिक गोविंद बाबूराव
S/O
निर्दलीयनिर्दलीय
1488
संपत खंडू समुंदर
संपत खंडू समुंदर
S/O
निर्दलीयनिर्दलीय
1290
Please wait loading

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER